§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji jest funkcjonowanie oraz sposób, zakres i warunki korzystania z usługi druku i dostawy produktów poligraficznych przez sklep internetowy należący do:

ALFA PRINT Michał Bełch

Widacz 423

38-423 Widacz

NIP 6842440518

REGON 369284891

TEL 512377111

e-mail sklep@4shops.com.pl

§2

STRONY TRANSAKCJI

 • Stroną dokonującą zakupu jest w Sklepie Internetowym 4 shops jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
 • Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy 4shops jest firma ALFA PRINT Michał Bełch

§3

DANE OSOBOWE

 • Rejestrując konto klienta a następnie składając zamówienie w Sklepie Internetowym 4shops Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie http://www.4shops.com.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienie.
 • Podanie danych osobowych przez klienta przy rejestracji jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zlecenia
 • Celem skutecznej realizacji zamówienia, dane teleadresowe klienta są przekazywane do firmy odpowiedzialnej za transport zamówionego towaru
 • Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa podania nieprawidłowych danych osobowych

§3

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep Internetowy 4shops po zarejestrowaniu indywidualnego konta Klienta w bazie sklepu.
 • W wyjątkowych przypadkach tj. duże lub indywidualne zamówienie, dopuszczalne jest złożenie zamówienia drogą mail-ową lub telefoniczną. Dla ww zamówieni będzie wykonana indywidualna wycena.
 • Realizacja następuje po opłaceniu Faktury VAT wysłanej drogą mail-ową.
 • Firma ALFA PRINT Michał Bełch zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego uzasadnioną wątpliwość.